IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Volume V - 2005

SCIENTIFIC YEAR'S ISSUE
"Ido - Movement for Culture"

vol65

Published by Committee of Scientific Research of the Idokan Poland Association®
in Rzeszów in cooperation with University of Rzeszów.
theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology
of martial arts, combat sports
Japanese term ido refers to movement, philosophy of perpetual movement, the way of martial arts
and medicine of martial arts.

The Lykeion Library Edition, vol. 5,                     Ido Movement for Culture, vol. 5

RZESZÓW 2005


Vol. 5, (2005)

REVIEWERS OF THE VOLUME:

Prof. Dr habil. Andrzej Andrusiewicz
Prof. Dr habil. Jan Szmyd
Dr habil. Juliusz Migasiewicz prof. nadzw. AWF Wrocław


REVIEWERS OF ARTICLES FROM OUTSIDE
THE EDITORIAL AND SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Dr habil. Stanisław Kowalczyk
Dr habil. Maciej Łuczak
Dr Marek Mirkiewicz
Prof. Dr habil. Jewgienij Morozow
Dr habil., prof. UR Władysław Pańczyk


EDITORIAL BOARD:

Prof. Dr habil. Ryszard Cieślik (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (nauki medyczne, medycyna sportu)
Dr Heribert Czerwenka-Wenkstetten (Austria / Austria) - Uniwersytet Wiedeński (nauki medyczne, sztuki walki - ekspert jujutsu, 9 dan, hanshi)
Doc. Dr habil. Milan Ďuriček (Słowacja / Slovakia) - Uniwersytet w Preszowie (nauki o kulturze fizycznej, turystyka i geografia)
Prof. Dr Helmut Kogel (Niemcy / Germany) - International Martial Arts Federation (IMAF) (nauki medyczne, sztuki walki)
Dr habil., prof. UR Marian Kozaczka (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (historia, ekonomia)
Dr habil., prof. UR Aleksander Kubinyi (Polska / Poland) Uniwersytet Rzeszowski (nauki medyczne, wychowanie zdrowotne)
Doc. Dr Włodzimierz Lukiewicz (Białoruś / Belaruss) - Uniwersytet Państwowy w Brześciu (kulturoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej)
Dr habil., prof. UR Kazimierz Obodyński (Polska / Poland) - Uniwewrsytet Rzeszowski (nauki o kulturze fizycznej, socjologia sportu)
Dr habil., prof. AWF Mirosław Ponczek (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice (historia, historia kultury fizycznej)
Dr habil., prof. UR Zygmunt Wnuk (Polska / Poland) - Uniwewrsytet Rzeszowski (biologia, ekologia, turystyka)


SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Dr habil. Mait Arvisto (Estonia / Estonia) - Tallinn Pedagogical Univesity (socjologia sportu)
Doc. Dr habil. Magdalena Ďuriček (Słowacja / Slovakia) - Uniwersytet w Preszowie (nauki humanistyczne, psychologia)
Prof. Dr habil. Henning Eichberg (Dania / Denmark) - Research Institute for Sport, Culture and Civil Society (Institute for Forsking i Idraet og Folkelig Oplysning) (historia, antropologia kulturowa, filozofia sportu)
Prof. Dr habil. Jerzy Kosiewicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (filozofia, metodologia, kulturologia, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. Dr habil. Zbigniew Krawczyk (Polska / Poland) - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa (socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej)
Prof. Dr Burn-Jang Lim (Korea / Korea) - Korea Sport Science Institute, Seul (socjologia sportu)
Prof. Dr habil. Józef Lipiec (Polska / Poland) - Uniwersytet Jagielloński & Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (filozofia, etyka)
Prof. Dr habil. Marian Malikowski (Polska / Poland) - Uniwewrsytet Rzeszowski (socjologia, metodologia)
Prof. Dr Haruo Nogawa (Japonia / Japan) - Juntendo University, School of Health and Sports Science (sport management)
Prof. Dr habil. Wojciech Pasterniak (Polska / Poland) - Uniwersytet Zielonogórski (nauki filologiczne, pedagogika, dydaktyka literatury i języka polskiego, etyka)
Prof. Dr habil. Matthias von Saldern (Niemcy/Germany) - Universität Lüneburg (pedagogika, antropologia sztuk walki)
Prof. Dr Satoshi Shimizu (Japonia / Japan) - Tsukuba University (socjologia sportu)
Prof. Dr habil. Stanisław Sterkowicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Andrzej Szyszko-Bohusz (Polska / Poland) - AWF Kraków (filozofia, pedagogika, psychologia)
Prof. Dr habil. inż. arch. Wojciech Zabłocki (Polska / Poland) - Warszawa (architektura, nauka o broni / hoplologia)


CO-WORKERS :

Eksperci dalekowschodnich sztuk walki:
Shihan Roland Habersetzer (8 dan karatedo), CRB, Francja / France (historia)
Prof. Dr Keith R. Kernspecht (10 st. WT kung-fu), EWTO, Niemcy / Germany (nauki o sporcie, teoria walki wręcz)
Dr Roland J. Maroteaux (8 dan aikijutsu), WTMF, Francja / France (filozofia)
Doc. Lothar Sieber (10 dan jujutsu, karate & ido), DDBV, Niemcy / Germany
Dr Sven R. Hooge ("tekatanado" soke), Niemcy / Germany (antropologia kulturowa, historia sztuki)
Dr Jörg-M. Wolters ("shorinji-ryu" karatedo), Niemcy / Germany (pedagogika)
Kyoshi Hidetoshi Iwasa (7 dan iaido & kendo), Japonia / Japan
Shihan Jan Dyduch (7 dan karate), prezes Polskiej Federacji Karate
Trener judo Michael Buchhold, IMAF, Niemcy / Germany (politologia, sztuki walki)
Dr Hitoshi Ebishima, Japonia / Japan (socjologia sportu)

Redaktorzy naczelni:
koreańskiego "International Journal of Eastern Sports & Physical Education" - prof. dr Jong Young Lee;
niemieckiego "Budo-Info. Berichte, Meinungen, Informationen" (Monachium / München) - Hannelore Sieber i Dieter Drexler;
francuskiego "Aiki Goshindo Kaishi. Revue Culturelle Franco-Japonaise d'Arts Martiaux Takeda-ryu" (Awinion / Avignon) - R. J. Maroteaux;
amerykańskiego "Journal of Asian Martial Arts" - Michael A. DeMarco (USA) i międzynarodowego "Budo International" - Alfredo Tucci (Hiszpania / Spain)

EDITORIAL STAFF:

Editor-in-Chief - Dr Wojciech J. Cynarski Uniwersytet Rzeszowski (socjologia sportu, socjologia kultury, antropologia sztuk walki)
Scientific Editor - Prof. Dr med. Helmut Kogel IMAF & DAKO Germany (sztuki walki, nauki medyczne), Dr habil., prof. UR Kazimierz Obodyński (socjologia sportu, nauki o kulturze fizycznej)
Assistant Editor - Dr Wojciech Bajorek, mgr Rafał Rżany
Project of Cover – Mgr Ryszard Śpiewak

Journal was founded with a resolution of the Idōkan Polska

Ass. Headquarters in Rzeszów, May 25, 2000.


Funding bodies:

Idokan Polska Ass., Podkarpackie Scientific Society of Physical Culture in Rzeszów, with support of the University of Rzeszów
Copyright © 2005 by Committee of Scientific Research,
Stowarzyszenie Idokan Polska®, Poland


Publisher:

Stowarzyszenie Idōkan Polska /
Idōkan Poland Association (and PTNKF) in Rzeszów, 
ul. Towarnickiego 3b p.17A, PL - 35-959 Rzeszów, Poland
(www.idokan.pl)


Editorial & Publisher

(address for correspondence and submission):
Dr Wojciech J. Cynarski,
Zawale Str. 27, PL - 38-100 Strzyżów, Poland
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Typesetting, pagination and editing:
 KORAW - Piotr Kocząb, ul. Gałęzowskiego 6/321, Rzeszów

Printed in Poland, Printing:
Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ul. 17 Pułku Piechoty 5a

ISSN PL-1730-2064


Indexed in:

Index Copernicus International

Abstracted in: www.IndexCopernicus.com

Publishing (volume 5) was co-financed by the Komitet Badań Naukowych (Komitet Badań Naukowych)