IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Volume II - 2001

SCIENTIFIC YEAR'S ISSUE
"Ido - Movement for Culture"

vol2

Published by Committee of Scientific Research of the Idokan Poland Association®
in Rzeszów in cooperation with University of Rzeszów.
theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology
of martial arts, combat sports
Japanese term ido refers to movement, philosophy of perpetual movement, the way of martial arts
and medicine of martial arts.

The Lykeion Library Edition, vol. 2,                     Ido Movement for Culture, vol. 2

RZESZÓW 2001

Vol. 2, (2001)

RECENZENCI TOMU (spoza kolegium naukowego):

Jan Szmyd, Jan Draus, Jan Oździński, Michał Wojciechowski, Ewaryst Jaskólski, Zbigniew Czajkowski, Milan Duriček, Lesław Grzegorczyk, Roman Maciej Kalina, Zbigniew Sobolewski, Jerzy Chłopecki, Antoni Kamendera


KOLEGIUM NAUKOWE:

Prof. Dr habil. med. Ryszard Cieślik (IWFiZ UR) – nauki medyczne, medycyna sportu
Prof. Dr habil. Jerzy Kosiewicz (AWF Warszawa) – filozofia, metodologia, kulturologia
Prof. Dr habil. Marian Kozaczka (IH UR) – historia, ekonomia
Prof. Dr habil. Zbigniew Krawczyk (AWF Warszawa) – socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej
Prof. Dr habil. Józef Lipiec (UJ, AWF Kraków) – filozofia, etyka
Prof. Dr habil. Marian Malikowski (IS UR) – socjologia, metodologia
Prof. Dr habil. Kazimierz Obodyński (IWFiZ UR) – nauki o kulturze fizycznej, teoria wychowania fizycznego
Prof. Dr habil. Mirosław Ponczek (AWF Katowice) – historia, historia kultury fizycznej
Prof. Dr habil. Stanisław Sterkowicz (AWF Kraków) – nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu
Prof. Dr habil. Andrzej Szyszko-Bohusz (AWF Kraków) – filozofia, pedagogika, psychologia
Prof. Dr habil. Zygmunt Wnuk (IWFiZ UR) – biologia, ekologia, turystyka
Prof. Dr habil. arch. Wojciech Zabłocki (Politechnika Łódzka) – architektura, nauka o broni


REDAKCJA:

Prof. Dr habil. med. Ryszard Cieślik (IWFiZ UR) – nauki medyczne, medycyna sportu
Dr habil. Jerzy Kosiewicz prof. AWF Warszawa – filozofia, metodologia, kulturologia
Dr habil. Marian Kozaczka prof. UR (IH UR) – historia, ekonomia
Prof. Dr habil. Zbigniew Krawczyk (WSE Warszawa) – socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej
Prof. Dr habil. Józef Lipiec (UJ, AWF Kraków) – filozofia, etyka
Prof. Dr habil. Marian Malikowski (IS UR) – socjologia, metodologia
Dr habil. Kazimierz Obodyński prof. UR (IWFiZ UR) – nauki o kulturze fizycznej, teoria wychowania fizycznego
Dr habil. Mirosław Ponczek prof. AWF Katowice – historia, historia kultury fizycznej
Dr habil. Stanisław Sterkowicz prof. AWF Kraków – nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu
Prof. Dr habil. Andrzej Szyszko-Bohusz (AWF Kraków) – filozofia, pedagogika, psychologia
Dr habil. Zygmunt Wnuk prof. UR (IWFiZ UR) – biologia, ekologia, turystyka
Dr habil. arch. Wojciech Zabłocki prof. Politechniki Łódzkiej – architektura, nauka o broni


REDAKCJA:

Dr Wojciech J. Cynarski – redaktor naczelny
Mgr Rafał Rżany – sekretarz redakcji
Prof. Dr habil. Kazimierz Obodyński
Mgr Marta Niewczas

KOREKTA:

Mgr Anna Szydło

Copyright by Shibu Kobudō, Stowarzyszenie Idōkan Polska 2001

Adres Redakcji:
Stowarzyszenie Idōkan Polska, Komisja Kobudō, 35–959 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3 c, p. 25

Skład, łamanie i redakcja techniczna: KORAW – Piotr Kocząb, ul. Gałęzowskiego 6/321, Rzeszów

Published by
Ass. Idōkan Poland,
Rzeszów

ISBN 83-908791-6-6