IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Volume IX - 2009

SCIENTIFIC YEAR'S ISSUE
"Ido - Movement for Culture"

vol9
Published by Committee of Scientific Research of the Idokan Poland Association®
in Rzeszów in cooperation with University of Rzeszów.
theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology
of martial arts, combat sports
Japanese term ido refers to movement, philosophy of perpetual movement, the way of martial arts
and medicine of martial arts.

The Lykeion Library Edition, vol. 9,                     Ido Movement for Culture, vol. 9

RZESZÓW 2009


Vol. 9, (2009)

REVIEWERS OF THE VOLUME:

Prof. Dr Carlos Gutiérrez García XE "Gutiérrez García C." , University of León (Spain)
Prof. AWFiS w Gdańsku, Dr habil. Władysław Jagiełło XE "Jagiełło W." (Poland)


REVIEWERS OF ARTICLES FROM OUTSIDE
THE EDITORIAL AND SCIENTIFIC BOARD:

Prof. UR Dr habil. Stanisław Cieszkowski XE "Cieszkowski S." 
Dr Robert E. Dohrenwendt XE "Dohrenwendt R.E." (USA)
Dr Abel A. Figueiredo XE "Figueiredo A.A" (Portugal)
Prof. UR Dr habil. Andrzej Nowakowski XE "Nowakowski A." 
Prof. Dr habil. Andrzej Pawłucki XE "Pawłucki A." 
Dr Wacław Petryński XE "Petryński W." 
Prof. Dr Juan Carlos Martín Nicolás XE " Nicolás J.C.M." (Spain)
Prof. Dr habil. Stanisław Tokarski XE "Tokarski S." (PAN)
Prof. Dr habil. Leszek Woźniak XE "Tokarski S."


HONORARY BOARD – Honoris Causa Doctors:

Dr Georg Anders XE "Anders G." (Germany), President of EASS
Prof. Dr habil. Włodzimierz Bonusiak XE "Bonusiak W." (Poland), Exrector of UR
Prof. Dr Zbigniew Czajkowski XE "Czaj­kowski Z." (Poland), Professor of the British Academy of Fencing
Prof. Dr habil. Sven R. Hooge XE "Hooge S.R." (Germany, UK),
Prof. Dr Ronald Graf von Rothenburg (Germany, Bulgaria),
Prof. Dr habil. Zbigniew Krawczyk XE "Krawczyk Z." (Poland), Exrector of AWF Warszawa
Prof. Dr habil. Włodzimierz Starosta XE "Starosta W." (Poland), President of IASK


EDITORIAL BOARD:

Prof. Dr habil. Jerzy Kosiewicz XE "Kosiewicz J." (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (filozofia, meto­do­logia, kulturologia, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. UR Dr habil. Marian Kozaczka XE "Kozaczka M." (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (historia, eko­nomia)
Prof. Dr habil. Marian Malikowski XE "Malikowski M." (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (socjologia, metodologia)
Prof. Dr habil. Kazimierz Obodyński XE "Obodyński K." (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (teoria wychowania fizycznego, socjologia sportu, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. Dr habil. Stanisław Sterkowicz XE "Sterkowicz S." (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (teoria sportu, nauki o kulturze fizycznej)


SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Dr Magdy Abuzeid (Egipt / Egypt) - Alexandria University (kinezjologia)
Prof. Dr habil. Mait Arvisto XE "Arvisto M." (Estonia / Estonia) - Tallinn Pedagogical University (socjologia sportu)
Prof. Dr Gomaratut Chuchchai (Tajlandia / Thailand) - Chulalongkorn University, Bangkok (sztuki i sporty walki)
Prof. Dr Mojca Doupona Topič XE "Topič M.D." (Słowenia / Slovenia) - University of Ljubljana (socjologia sportu)
Doc. Dr habil. Magdalena Ďuriček XE "Ďuriček M." (Słowacja / Slovakia) - Uniwersytet P.J. Šafarika, Košice (nauki humanistyczne, psychologia)
Doc. Dr habil. Milan Ďuriček XE "Ďuriček M." (Słowacja / Slovakia) - Uniwersytet P.J. Šafarika, Košice (nauki o kulturze fizycznej, tury­styka i geografia)
Prof. Dr Hitoshi Ebishima XE "Ebishima H." (Japonia / Japan) - Biwako Seikei Sport College, University of Shiga (socjologia sportu, socjologia czasu wolnego)
Prof. Dr habil. Henning Eichberg XE "Eichberg H." (Dania / Denmark) - University of Southern Denmark, Research Centre for Sport, Health and Civil Society (historia, antropologia kulturowa, filozofia sportu)
Prof. PUNO Dr c. habil. Sven R. Hooge XE "Hooge S.R." (Wielka Brytania / UK) - PUNO London (antropologia kulturowa, historia sztuki, sztuki walki; "tekatanado" soke)
Prof. Dr Hannu Itkonen XE "Itkonen H." (Finlandia / Finland) - University of Jyväskylä (socjologia sportu)
Prof. Dr habil. Ján Junger XE "Junger J." (Słowacja / Slovakia) - University of Prešov (edukologia sportowa)
Doc. Dr habil. Ivo Jirásek XE "Jirásek I." (Czechy / Czech Republic) - University of Olomouc (filozofia sportu)
Prof. Dr habil. Roman Maciej Kalina XE "Kalina R.M." (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (teoria sportu, sporty walki, sporty ekstremalne)
Prof. Dr Ronald Graf von Rothenburg (Bułgaria / Bulgaria) - University of Plovdiv & National Sportacademy in Sofia (teoria sportu, sztuki i sporty walki; ekspert 10 st. kung-fu)
Prof. UR Dr habil. Jerzy Kitowski XE "Kitowski J." (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (nauki ekonomiczne, nauki geograficzne, turystyka)
Prof. Dr Helmut Kogel XE "Kogel H." (Niemcy / Germany) - University of Ulm (nauki medyczne, sztuki walki)
Prof. Dr habil. Zbigniew Krawczyk XE "Krawczyk Z." (Polska / Poland) - Wyższa Szkoła Ekonomiczna "Almamer", Warszawa (socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej)
Prof. Dr Jong-Young Lee XE "Lee J.-Y." (Korea / Korea) - College of Physical Education, Suwon University (socjologia, kultura sportowa, sztuki i sporty walki)
Prof. Dr Richard Light XE "Light R." (Wielka Brytania / UK) - The Carnegie Faculty of Sport and Education, Leeds Metropolitan University (socjologia)
Prof. Dr habil. Józef Lipiec XE "Lipiec J." (Polska / Poland) - Uniwersytet Jagielloński & Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (filozofia, etyka)
Doc. Dr Uładzimier Lukievič XE "Lukievič U.P." (Białoruś / Belarus) - Uniwersytet Państwowy w Brześciu (kulturoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. Dr habil. Juliusz Migasiewicz XE "Migasiewicz J." (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Will Munsters XE "Munsters W." (Holandia / Holland) - Zuyd University, Maastricht (kulturologia, turystyka kulturowa)
Prof. Dr habil. Bohdan M. Mytskan XE "Mytskan B." (Ukraina / Ukraine) - PreCarpathian National University, Ivano-Frankivsk (nauki biologiczne, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. Dr Chen Ning (Chiny / China) - China West Normal University, Sichuan (nauki o kulturze fizycznej)
Prof. Dr Cong Ningli XE "Ningli C." (Chiny / China) - Chengdu Sport University, Sichuan (teoria wychowania fizycznego, japo­ni­sty­ka)
Prof. Dr Haruo Nogawa XE "Nogawa H." (Japonia / Japan) - Juntendo University, School of Health and Sports Science (sport mana­ge­ment)

Prof. Dr habil. Wojciech Pasterniak XE "Pasterniak W." (Polska / Poland) - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie (nauki filologiczne, pedagogika, dydaktyka literatury i języka polskiego)
Prof. Dr Sergio Raimondo XE "Raimondo S." (Włochy / Italy) - Cassino University (socjologia sportu, politologia)
Prof. Dr habil. Matthias von Saldern XE "Saldern, M. von" (Niemcy / Germany) - Universität Lüneburg (nauki humanistyczne, pedagogika, antro­pologia sztuk walki)
Prof. Dr Taketo Sasaki XE "Sasaki T." (Japonia / Japan) - Fukushima University (biomechanika, fizjologia, teoria treningu, sztuki i spor­ty walki)
Prof. Dr Hrvoje Sertić XE "Sertić H." (Chorwacja / Croatia) - Faculty of Kinesiology, University of Zagreb (kinezjologia)
Prof. Dr Satoshi Shimizu XE "Shimizu S." (Japonia / Japan) - Tsukuba University (socjologia sportu)
Prof. Dr Daljeet Singh (Indie / India) - Khalsa College (socjologia sportu)
Prof. Dr habil. Włodzimierz Starosta XE "Starosta W." (Polska / Poland) - Instytut Sportu, Warszawa (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Andrzej Szyszko-Bohusz XE "Szyszko-Bohusz A." (Polska / Poland) - Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków (nauki humani­sty­czne, filozofia, pedagogika, psychologia)
Prof. Dr Craig Webster XE "Webster C." (Cypr / Cyprus) - University of Nicosia (socjologia, teoria turystyki)
Prof. Dr Howard Z. Zeng XE "Zeng Q." (USA) - Brooklyn College, City University of New York (pedagogika sportu; taiji quan)

 

BOARD OF EXPERTS:

Shihan Roland Habersetzer XE "Habersetzer R." (Francja / France) - 9 dan karatedo, sogo-budo tengu-no michi, soke, Tengu Institute, St. Nabor (historia, sztuki walki)
Prof. Dr Ronald Graf von Rothenburg XE "Kernspecht K.R." (Bułgaria / Bulgaria) - 10 st. kung-fu, University of Plovdiv & National Sportacademy in Sofia (teoria sportu, sztuki i sporty walki)
Pierwszy prezes PZJudo, Mgr Tadeusz Kochanowski XE "Kochanowski T." (Polska / Poland) - 10 dan judo (sporty walki)
Prof. Dr Krzysztof Kondratowicz (Polska / Poland) - 12 dan jujutsu (samoobrona)
Meijin Lothar Sieber XE "Sieber L." (Niemcy / Germany) - 10 dan jujutsu, karate & ido, SIP i DDBV, Monachium (medycyna sportu, sztuki walki)
Hanshi Jan Słopecki XE "Słopecki J." (Polska / Poland) - 10 dan jujutsu, Stowarzyszenie Idokan Polska, Warszawa (sztuki i sporty walki)
Prof. Dr habil. Wojciech Zabłocki XE "Zabłocki W." (Polska / Poland) - fechtmistrz, Stowarzyszenie Idokan Polska, Warszawa (archi­tektura, nauka o broni / hoplologia)


CO-WORKERS :

Dr Zbigniew Czajkowski XE "Czajkowski Z." (Polska / Poland) - Stowarzyszenie Idokan Polska, Katowice (teoria sportu, nauka o bro­ni / ho­p­lologia)
Mgr Michael A. DeMarco XE "DeMarco M.A." (USA) - Seton Hall XE "Hall D." University (hoplologia, sztuki walki; taiji quan)
Shihan Jan Dyduch XE "Dyduch J." (Polska / Poland) - Polska Federacja Karate, Kraków (marketing, sztuki walki; 7 dan karate)
Prof. UR dr hab. Aleksander Kubinyi XE "Kubinyi A." (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (nauki medyczne, ekologia, wychowanie zdrowotne)
Dr Roland J. Maroteaux XE "Maroteaux R.J." (Francja / France) - WTMF Avignon (filozofia, historia sztuk walki; 8 dan aikijutsu)
Prof. UR dr hab. Władysław Pańczyk XE "Pańczyk W." (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (teoria wychowania fizycznego)
Dr Jörg-Michael Wolters XE "Wolters J.-M." (Niemcy / Germany) - Institut für Budo-Pädagogik, Stade (pedagogika; karatedo / kenpo 6 dan)
Dr Willy Pieter XE "Pieter W." (Malezja / Malaysia) - University Sains Malaysia, School of Health Sciences, Palau Pinang (nauki o sporcie / sport sciences)


EDITORIAL STAFF

Editor-in-Chief - Prof. UR Dr habil. Wojciech J. Cynarski
Co-Editor - Prof. Dr habil. Kazimierz Obodyński
Scientific Editor - Prof. Dr habil. Mirosław Ponczek, Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice (Poland)
Assistant Editor - Mgr Magdalena Kunysz-Rozborska
Proofreaders – mgr Piotr Cyrek, mgr Joanna Skowron
Project of Cover – mgr Ryszard Śpiewak

Journal was founded with a resolution of the Idōkan Polska

Ass. Headquarters in Rzeszów, May 25, 2000.


Funding bodies:

Idokan Polska Ass., Podkarpackie Scientific Society of Physical Culture in Rzeszów, with support of the University of Rzeszów
Copyright © 2011 by Committee of Scientific Research,
Stowarzyszenie Idokan Polska®, Poland


Publisher:

Stowarzyszenie Idōkan Polska /
Idōkan Poland Association in Rzeszów,
ul. Towarnickiego 3, PL - 35-959 Rzeszów, Poland
(www.idokan.pl)


Editorial & Publisher

(address for correspondence and submission):
Prof. UR Dr habil. Wojciech J. Cynarski,
Zawale Str. 27, PL - 38-100 Strzyżów, Poland
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Typesetting, pagination and editing:
KORAW - Dorota Kocząb, ul. Gałęzowskiego 6/321, Rzeszów

Printed in Poland, Printing:
 Bonus Liber Sp. z o.o., Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, ul. 17 Pułku Piechoty 5a, Rzeszów

Edition: 260 copies
Price – 50 złotych / 17 euro (and porto)

ISSN PL-1730-2064


Indexed in:

MNiSW / Polish Ministry of Science and Higher Education – 2 points
Index Copernicus International – ICV = 4.44

Abstracted in: www.IndexCopernicus.com