IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Contact

Address for correspondence and submission:
Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology
Zawale Str. 27, PL - 38–100 Strzyżów, Poland


Editor-in-Chief 
Prof. Dr Sergio Raimondo, University of Cassino, Cassiono, Italy, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Co-Editors
Dr habil. Zdenko Reguli Masaryk University, Brno, Czech Rep., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. Dr habil. Wojciech J. Cynarski, University of Rzeszow, Rzeszow, Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Statistical Editors

Doc. Dr Wojciech Blazejewski, University of Rzeszow, Rzeszow, Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. UR, Dr habil. Beata Szluz, University of Rzeszow, Rzeszow, Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Editors
mgr Adrian Piorko, Idokan Poland Association, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mgr Przemyslaw Pawelec, Idokan Poland Association, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Idokan Polska w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów;

2) Przetwarzamy dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością statutową Stowarzyszenia oraz upublicznianiem informacji o działalności Stowarzyszenia. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (członkowie, współpracownicy, uczestnicy organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń).

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa;

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;

5) Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- wniesienie skargi do organu nadzorczego.


OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wyrażam zgodę na publikację na stronie Internetowej Stowarzyszenia Idokan Polska w Rzeszowie moich danych osobowych:

‰ imię i nazwisko

‰ wizerunek

‰ inne (proszę określić)

....................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osoby oświadczającej

 

Wiem, że administratorem moich danych jest Stowarzyszenie Idokan Polska w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3, 35-959 Rzeszów, jak również o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, a cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

....................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osoby oświadczającej