IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Volume I - 2000

SCIENTIFIC YEAR'S ISSUE
"Ido - Movement for Culture"

vol1

Published by Committee of Scientific Research of the Idokan Poland Association®
in Rzeszów in cooperation with University of Rzeszów.
theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology
of martial arts, combat sports
Japanese term ido refers to movement, philosophy of perpetual movement, the way of martial arts
and medicine of martial arts.

The Lykeion Library Edition, vol. 1,                     Ido Movement for Culture, vol. 1

RZESZÓW 2000

Vol. 1, (2000)

RECENZENCI:

Kazimierz Obodyński, Jerzy Kosiewicz, Zbigniew Krawczyk, Marian Kozaczka, Zygmunt Wnuk, Marian Malikowski, Ryszard Cieślik, Stanisław Krawczyk, Mieczysław Radochoński

KOLEGIUM NAUKOWE:

Prof. Dr habil. med. Ryszard Cieślik (IWFiZ WSP Rzeszów) – nauki medyczne
Prof. Dr habil. Jerzy Kosiewicz (AWF Warszawa) – filozofia, metodologia, kulturologia
Prof. Dr habil. Marian Kozaczka (IH WSP Rzeszów) – historia, ekonomia
Prof. Dr habil. Zbigniew Krawczyk (AWF Warszawa) – socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej
Prof. Dr habil. Józef Lipiec (UJ, AWF Kraków) – filozofia
Prof. Dr habil. Marian Malikowski (IS WSP Rzeszów) – socjologia, metodologia
Prof. Dr habil. Kazimierz Obodyński (IWFiZ WSP Rzeszów) – nauki o kulturze fizycznej
Prof. Dr habil. Mirosław Ponczek (AWF Katowice) – historia kultury fizycznej
Prof. Dr habil. Stanisław Sterkowicz (AWF Kraków) – nauki o kulturze fizycznej
Prof. Dr habil. Andrzej Szyszko-Bohusz (AWF Kraków) – pedagogika, teoria wychowania
Prof. Dr habil. Zygmunt Wnuk (IWFiZ WSP Rzeszów) – biologia, ekologia
Prof. Dr habil. arch. Wojciech Zabłocki (Politechnika Łódzka) – architektura, nauka o broni

REDAKCJA:

Dr Wojciech J. Cynarski - redaktor naczelny
Dr Stanisław Cieszkowski - sekretarz redakcji

KOREKTA:
Mgr Anna Szydło

Projekt okładki:
Mgr Ryszard Śpiewak

Copyright by Shibu Kobudo, Stowarzyszenie Idokan Polska

Adres Redakcji:
Stowarzyszenie Idokan Polska, Shibu Kobudo
38-100 Strzyżów, ul. Zawale 27

Wydanie I, nakład 300 egz.

Przygotowanie i druk:
KORAW. 35-959 Rzeszów, ul. Gałęzowśkiego 6/321, tel. 853-20-03 w. 25

ISBN 83-908791-4-X